موسسه کشاورزی فراز

موسسه کشاورزی فراز

فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن، کاروگیت، گالوانیزه

آبخیزداری و نقش آن در مهار سیل

آبخیز داری

هر سال هزاران هکتار از خاک های حاصل خیز کشورمان در خطر سیل ، خشکسالی ، و خسارات غیر قابل جبران هستند.

همه ی موارد بحرانی را میتوان با آبخیز داری مهار کرد .

آبخیز داری تلاش میکند تمام آب در بین کوه ها ، دره ها و آبراه ها را کنترل کند و به آن جهت دهد . تا مانع از دست رفتن پوشش گیاهی در مناطق بالا دست شود و از ایجاد بدنه لخت کوه ها و خاکشویی جلوگیری کند تا شاهد سیلاب های عظیم در مناطق پایین دست نباشیم.

همچنین آبخیز داری با کاهش سرعت آب و جذب شدن توسط زمین باعث افزایش منابع آب زیر زمینی و تامین منابع آبی کشور میشود .

در واقع آبخیز داری با مدیریت آب و خاک راهی برای حفظ منابع طبیعی ایست.