موسسه کشاورزی فراز

موسسه کشاورزی فراز

فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن، کاروگیت، گالوانیزه

رابط تبدیلی پلی اتیلن پیچی

Polyethylene conversion interface رابط پیچی پلی اتیلن تبدیلی

رابط نامساوی یا تبدیلی پلی اتیلن پیچی رابطیست که قطر دو طرف آن با هم برابر نیستند. رابط هایی که در لوله کشی های خطوط انتقال برای وصل کردن دو لوله پلی اتیلن با سایز های مختلف به همدیگر کاربرد دارد.


اتصالات پلی اتیلن پیچی و جوشی برای سیستم های آبیاری قطره ای و آبرسانی و موارد دیگری که از لوله پلی اتیلن استفاده می شود کار برد دارد.

رابط پلی اتیلن تبدیلی ( اتصال نا مساوی ) برای کاهش و یا افزایش لوله پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد و ضمن اتصال دو لوله به یکدیگر لوله قطر کوچکتر را به لوله قطر بزرگتر و یا بلعکس متصل می نماید.

اتصالات پیچی پلی اتیلن از مواد پلی اتیلن با گرید مواد PE 100 و در سایزهای متنوع ۲۰، ۲۵، ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۷۵، ۹۰، ۱۱۰ و ۱۲۵ و در اشکال گوناگون انواع تبدیل، زانو، سه راهی، درپوش و رابط تولید می‌شوند.