موسسه کشاورزی فراز

موسسه کشاورزی فراز

فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن، کاروگیت، گالوانیزه

قطره چکان

قطره چکان ( دریپر ) 4 لیتری 16 میلیمتری IEM

قطره چکان آبیاری قابلیت جبران فشار (PC)، و نصب بین خط لوله 16 دارد. این نوع قطره چکان برای آبیاری قطره ای درختان مناسب بوده و در گلخانه ها نیز استفاده می شود.


دریپر ( قطره چکان ) مونتاژ شده با لوله به صورت خط مستقیم بوده و در مزرعه از لوله بیرون نمی آید . امکان استفاده از دریپر ، با فواصل دلخواه در مزرعه وجود دارد و در صورت گرفتگی قابلیت اسید شویی دارد .