موسسه کشاورزی فراز

موسسه کشاورزی فراز

فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن، کاروگیت، گالوانیزه

فلنج پلی اتیلن جوشی

فلنج جوشی چلی اتیلن Flang


انواع Flange با جنس پلی اتیلن بر اساس نوع پایه (پایه کوتاه، پایه بلند) یا بر اساس نوع فشاراتمسفر فلنج (6بار، 10 بار، 16 بار) یا بر اساس نوع فلنج  (فلنج جوشی پلی اتیلن، فلنج با رینگ و واشر) می توان دسته بندی کرد. این نوع فلنج ها برای اتصال دو خط لوله به هم استفاده می شود که به صورت پیچ و مهره به هم متصل میگردد.