موسسه کشاورزی فراز

موسسه کشاورزی فراز

فروش لوله و اتصالات پلی اتیلن، کاروگیت، گالوانیزه

نوار تیپ آبیاری قطره ای

نوار تیپ قطره ای

نوار تیپ نوعی لوله دریپردار مخصوص است که در آبیاری قطره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوار تیپ از جمله وسایل مهم و کاربردی است که اکثرا برای کشت‌های ردیفی زمین‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوار آبیاری تیپ از جنس پلی اتیلن می باشد و بر خلاف لوله پلی اتیلن سخت، به صورت تقریبا مسطح و بسیار نرم می باشد. در واقع نوارتیپ دارای جنسی نرم و انعطاف پذیرند که هنگام ورود آب به آن پر می شود و قطره های آب از طریق درپیرهای تعبیه شده بر روی نوارتیپ خارج می شود و پس از پایان آبیاری، مجددا نوار تیپ به صورت مسطح در می آید. این دریپرها به فاصله‌های ۱۰ – ۲۰ – ۳۰ سانتی‌متری در کنار بکدیگر قرار دارند.